Bij Mr. W. Kreukniet B.V. kunt u terecht voor advies omtrent verscheidene zaken. Een kleine greep uit ons aanbod;

1. Administratieve dienstverlening
Onze administratieve diensten bestaan uit het verwerken en controleren van de financiële administratie. Hierbij is het mogelijk dat wij u alle administratieve werkzaamheden uit handen nemen. Daarnaast is het ook mogelijk dat wij u (tijdelijk) assisteren bij het voeren van de administratie. Dit kunnen wij natuurlijk bij ons op kantoor doen, maar ook bij u ter plaatse. Indien gewenst verzorgen wij ook maand-, kwartaal- en/of halfjaarlijkse rapportages.

2. Salaris- en personeelsadministratie
Voor het verzorgen van de loonadministratie hebben wij een deskundige in huis. Zij verzorgt alle bijkomende werkzaamheden zoals het aan- en afmelden van werknemers, het verwerken van de loonmutaties tot loonstroken, het verzorgen van de loonaangiften bij de belastingdienst en pensioeninstanties, ziek- en herstelmeldingen van werknemers, maar ook voor het opstellen van arbeidscontracten kunt u bij ons terecht.

3. Jaarrekeningen opstellen
Uw jaarrekening verstrekt u inzicht in hoe uw bedrijf ervoor staat en is uitgangspunt voor uw belastingaangifte, maar ook bijvoorbeeld voor de aanvraag van een financiering. Daarnaast dient de jaarrekening als basis voor de publicatiestukken t.b.v. de Kamer van Koophandel. Publiceren bij de Kamer van Koophandel is verplicht voor sommige ondernemingen. Wij stellen jaarrekeningen op voor iedere bedrijfsvorm. Natuurlijk voeren onze deskundigen deze werkzaamheden uit conform de eisen van de actuele belastingwet- en regelgeving.

4. Fiscale aangiften
In Nederland bestaat zeer veel wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Als ondernemer heeft u recht op diverse aftrekposten. Helaas worden mogelijkheden nogal eens over het hoofd gezien of door slechte communicatie gewoon niet gebruikt. Ook kunnen naheffingen en boetes voor grote risico’s zorgen. Daarom is het van belang dat de aangiften op de juiste manier gedaan worden zonder dat u meer belasting betaalt dan nodig is. Jaarlijks wordt door ons kantoor een grote verscheidenheid aan belastingaangiften ingediend. De meest voorkomende belastingaangiften zijn inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Onze deskundigen nemen u deze zorg graag uit handen.
Kunst 01Kunst 02
5. Diverse advieswerkzaamheden
Bedrijfsvoering (herstructurering, aan- en verkoop, bedrijfsopvolging)
Het inzetten van een gedegen bedrijfsvoering hoort ook bij ondernemen. Hoe doet uw onderneming het ten opzichte van de concurrentie? Welke veranderingen kunt u het beste doorvoeren om het rendement te optimaliseren? Zo kunnen er heel veel vragen zijn, waar wij u bij kunnen adviseren.
Investeringen / Financieringen
Stilstand is achteruitgang… Als ondernemer is het belangrijk dat u met de markt mee blijft bewegen, om zo (ook voor de toekomst) een goedlopend bedrijf te runnen. Investeringen zijn hiervoor noodzakelijk en vaak gaan deze gepaard met nieuwe of hernieuwde financieringsaanvragen. Wij assisteren u hierbij graag.
Begrotingen / prognoses
In veel gevallen heeft de ondernemer wel gedachten over de toekomst, maar deze zijn vaak niet gestructureerd financieel doorgerekend. Het opstellen van een goede begroting voor de onderneming kan erg zinvol zijn om het een en ander zichtbaar te maken voor toekomstige investeringen en beslissingen.
Erfbelasting / schenkingen
Op grond van de Successiewet 1956 wordt belasting geheven over verkrijgingen uit erfenis en uit schenking. Deze wet bepaalt vervolgens wie belasting moet betalen, over welk bedrag en hoe hoog deze belasting is. Bij een schenking kunnen met name de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting interessant zijn om te bepalen of en zo ja, hoeveel belasting er betaald moet worden. Hier laten veel mensen kansen liggen, waardoor zij te veel erfbelasting betalen. Onze kennis kan u dus goed helpen om uw vermogen op een fiscaal zo gunstig mogelijke manier te verdelen.

Wij leveren meer financieel overzicht dan alleen de jaarrekening!

U vindt ons in Barendrecht

Ons kantoor is te vinden op de grens van Rotterdam en Barendrecht en is direct gelegen aan de A15. Door de beschikbaarheid van kosteloze parkeerplaatsen rondom ons pand, ontvangen wij graag cliënten bij ons op kantoor. Mocht u een afspraak bij u op locatie wensen, behoort dit uiteraard ook tot de mogelijkheden.


s5 logo Escudostraat 34
2991XV Barendrecht
info@KO-belastingadviseurs.nl
Tel: 078-6824197